Scroll back to the top

Begynner­kurs

NOP / Dal har sitt opphav i den militære pistolklubben ved Dal leir (1963). På 80 tallet ble klubben sivil og dermed tilgjengelig for flere. Vi ønsker skyttervenner hjertlig velkommen til oss. Lurer du på om denne sporten er noe for deg? Klubben har flere klubbvåpen, og mange skyttere som har erfaring å dele. Kom og prøv, ta gjerne kontakt med leder Kim Arve Midtlyng for å få vite mer.

Alle som vil eie eget våpen må ha gjennomført sikkerhetskurs i henhold til NSFs reglement, samt ha vært innmeldt som medlem i minst 6 måneder hvor man har deltatt i klubbens stevner/treninger. Dersom du har gjennomført et sikkerhetskurs i regi av et annet skytterlag registrert i NSF anser vi kravet om sikkerhetskurs som oppfylt så lenge du kan forevise et kursbevis.
NB! Sikkerhetskurs arrangeres for alle som ønsker å ta dette. Det vil si at medlemmer som ikke har tilknytning til NOP / Dal også kan delta. Har du tenkt å begynne med pistolskyting, er medlem i en klubb, eller er aktiv og ikke har sikkerhetskurs, så er det bare å melde seg på.
Sikkerhetskurset til NOP / Dal er sannsynligvis den billigste måten å starte opp i skyttersporten, og vi kan tilby nybegynnere et godt miljø til å lære skyting i.
For deltagere under 16 år må foresatt/forelder overvære kurset.
Etter avviklet kurs går skytteren inn i en periode på 6 måneder, hvor hensikten er å drive praktiske skyteøvelser. Delta i klubbens stevner og treninger. Skaffe seg skyttererfaring, samt vise seg egnet til å erverve seg eget våpen.
Det er krav til aktivitet blant pistolskyttere. Det betyr at for å få beholde sine våpen, skal skytteren demonstrere fortsatt behov ved å delta i klubbens treninger og stevner . Deltar aktivt i klubbens liv og hjelper til når det kreves med f.eks. stevneavvikling.

Teori

Teoridelen er et sikkerhetskurs. En gjennomgår skyttersportens sikkerhetsregler. Sikkerhetsreglene gjelder ubetinget og over alt hvor en omgås våpen. Dersom man håndterer våpen på en usikker måte, eller ikke retter seg etter andre skytteres påtale og anvisning, må man forvente å bli vist bort fra skytebanen med øyeblikkelig virkning. Grove brudd på sikkerhetsreglene vil også medføre diskvalifikasjon fra konkurranse.
Forøvrig gås det igjennom gjeldende regler som en pistolskytter må forholde seg til. Dette gjelder glant annet våpenloven og våpenforskrifter, Norges Skytterforbunds lover og regler. En gjennomgang av de aktuelle våpenprogrammer og skytegrener.
Det vil også bli gitt en kortfattet innføring i våpenteknikk og våpentyper.
Kurset holdes på Norrøna Grendehus, Mogreina

Sikkerhetskurset varer fra kl 1730 til kl 2100 på tirsdag, onsdag og torsdag. På lørdag Fra kl 0900 til kl 1430. Innholdet i kurset vil fordele seg på følgende måte:

1. Kursdag

Teoridel av kurset. Her vil dere gjennomgå sikkerhets- og ordensregler som gjelder i skyting, få en innføring i kommandoene som brukes på banen, lagets organisasjon, samt det gjeldende lovverket som skyttere må forholde seg til.

2. Kursdag

Skyteteknikk. Gjennomgang av grunnleggende momenter for å lykkes på skytterbanen. Det vil også bli mulig å prøve teorien i praksis med luftpistoltrening.

3. Kursdag

Innledning praktisk del. Denne dagen vil vi gjennomgå oppførsel på banen og lære dere å sette sikkerhets- og ordensregler i praksis.

4. Kursdag

Fortsettelse praktisk del, avsluttende prøve. Denne dagen vil dere bli minnet på sikkerhets- og ordensregler, få en kort innføring i skyteteknikk, og få en prøve med fokus på sikkerhets- og ordensregler og oppførsel på banen.

Når sikkerhetskurset og prøve er bestått, får man utlevert kursbevis.

Priser

Kursavgift: 1.200,-

Kursavgift og medlemsavgift betales kontant.

Spørsmål rettes til Jan E. Lenander på mail: kursansvarlig@nopdal.com eller på tlf : 91 65 46 31